Bår- & rullstolstransport

Vi utför anpassade transporter på beställning åt privatpersoner. Våra fordon kan transportera  upp till 2 rullstolar eller 1 permobil, vissa bilar har möjlighet till bårtransport. Det finns även plats för en viss mängd packning, hjälpmedel och fordonen har även plats för sittande resenärer. Vi erbjuder även trappklättring och framkörning till dörr i bostadsområden.