Vår vision är att vara ett starkt och positivt inslag i Västerås och vara det självklara förstahandsvalet när det gället taxiresor för dess invånare.

Vår affärsidé är att alltid finnas till hands dygnet runt, där alla våra fordon kan erbjuda kunden en snabb och kostnadseffektiv transportlösning.

Trygga transporter med omtanke – vi vill bidra till ett tryggt samhälle där vi alltid syns ute och har väl utbildade chaufförer i hjärt- lungräddning


Våra viktigaste policydokument:

Till Kvalitetspolicy.

Till Miljöpolicy.

Till Trafiksäkerhetspolicy.

Till Alkohol och drogpolicy.

Till Jämställdhets- och diskrimineringspolicy.

Till Uniformspolicy